Instrucțiuni de montaj pentru Oceano Antibacterial ON27M

1. Opriți apa pe rețea

2. Eliberați presiunea din circuit prin deschiderea robinetului de după valvă

3. Scoateți fitingurile cuplă rapidă de pe filtru

4. Scoateți capacele de protecție de pe filtru și reconectați cuplele rapide la filtru

5. Deschideți valva pentru a porni apa în rețea. Activați filtrul prin lăsarea apei să curgă in gol pentru cel puțin 3 minute. Verificați să nu existe scurgeri.

Conformitatea cartușelor pentru apă cu normativele UE și italiane

Cartușele pentru filtrarea apei respectă normele DM n.174 del 6 aprile 2004, Regulamentul CE 1935/2004 și Regulamentul UE 10/2011 privind materialele și obiectele destinate contactului cu produse alimentare. De asemenea, apa tratată cu aceste cartușe este conformă cu normele UE 2020/2184 și cu Decretul Legislativ n.31 din 2 februarie 2001 referitor la calitatea apei destinate consumului uman. Documentația și rezultatele testelor efectuate în sprijinul acestei declarații sunt disponibile la sediul declarantului.